Tehnika

Rentida saab järgmiseid masinaid:

 1. Ekskavaator Hyndai Robex 160LC-9
 2. Traktor Valtra 8150
 3. Kompaktlaadur CASE 40
 4. Veoauto Mercedes-Benz Actors 1831L
 5. Veoauto Mercedes-Benz Atego 1015K
 6. Veoauto Scania

Masinate rentimiseks palume täita tellimus vorm siit või helistada telefonil +3725033809

Rasketehnika tellimine:

 • Tellimuse saab esitada internetis või telefoni teel.
 • Tellimuse esitamisel palume märkida soovitud masin, selgitus masinaga tehtava töö kohta ja tellimuse esitaja kontaktandmed (sh telefoni number).
 • Internetis tehtud tellimustele vastatakse hiljemalt ühe tööpäeva jooksul.
 • Telefoni teel täpsustatakse tellitud masina võimalikud vabad ajad ning kliendile sobiv aeg töö teostamiseks.
 • Peale tellimuse kinnitamist ning detailide täpsustamist toimub masina väljasaatmine ja transport kokkulepitud töö teostamise kohta.
 • Masina juht esitab rentnikule (tellija) objektile jõudes tellimuskirja allkirjastamiseks.

Renditingimused:

 • Rendileandja annab Rentnikule (tellijale) kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras tellitud masina koos juhiga, kes vastutab töötamisel masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 • Rentnik (tellija) vastutab tööde teostamise eeskirjade täitmise eest.
 • Rentnik taotleb vajaminevad kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, sh riiklike ning teostatavate tööde asukoha järgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõuete täitmise eest.
 • Rentnikul ei ole õigust sundida masina juhiti teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
 • Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 • Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
 • Minimaalne rendiaeg on 0,5 tundi.
 • Rentnik tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Rentnik kohustub tagama tellitud masinale objektil turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise. Masinad, mis jäävad ööseks, nädalavahetuseks või riiklikeks pühadeks tellitud objektile tuleb Rentniku poolt garanteerida valve. Vastasel juhul lisandub tellimuse maksumusele täiendav transporditasu.
 • Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi kohta peavad olema kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad.